Benvinguts al blog de Juan García Sentandreu

"En politica, com en qualsevol atra empresa humana, lo important es tindre raó. Quels demés mos la donen a soles es questio de temps. Mosatros nos entregarem en constancia i entusiasme a omplir el temps de raó. De raó valencianista."

Les mes grans movilisacions

El 13 de juny de 1997 i el 27 de novembre de 2004 Juan García Sentandreu convocà les mes grans movilisacions populars en defensa de la personalitat valenciana arribant a juntar a mes de 500.000 persones.

Derogar l'Avll, una missio irrenunciable

L'Academia Valenciana de la Llengua creada per consens politic va supondre l'oficialisacio del català en la C.Valenciana per lo que debem de lluitar front ad esta com a missio irrenunciable del valencianisme.

L'identitat valenciana

"L'identitat i la llengua valenciana es un crisol de cultures i tradicions que devem de defendre com a part consustancial del nostre cos i anima valenciana."

La lluita contra el catalanisme

"Per a que el nostre Regne torne als millors temps de riquea i esplendor devem de llevarmos de damunt eixa pagina d'autodestruccio i negacio de lo valencià que supon el catalanisme."

domingo, 16 de septiembre de 2018

GRAN ACONTECIMIENTO.


Nunca ni nadie hemos tenido la oportunidad de escuchar a los mejores intelectuales en directo y en un sólo acto. En Valencia, el viernes 28 de Septiembre, a partir de las 6 de la tarde, el Presidente de la Federacio Coordinadora d'Entitats Culturales del Reino de Valencia, Juan García SENTANDREU presentará "ESPAÑA A DEBATE" para conocer las opiniones más autorizadas en torno a la actual encrucijada de la nación. Hotel Valencia Palace, Paseo de la Alameda de Valencia. ENTRADA LIBRE hasta completar el aforo.

viernes, 8 de junio de 2018

conferencia


domingo, 22 de octubre de 2017

PERTOCA UNA GRAN MOVILISACIO

Noticia urgent: 
La Federació Coordinadora d´Entitats Culturals del Regne de Valencia, convocant de les mes grans movilisacion socials en defensa de la personalitat i interessos de la Comunitat Valenciana desde 1976,  HA PRES LA DECISSIO DE CONVOCAR AL TOT EL POBLE VALENCIÀ A UNA GRAN MANIFESTACIÓ EL PROXIM DISABTE, 11 DE NOVEMBRE, A LES 11.30 HORES EN LA PLAÇA DE ESPANYA DE VALENCIA.
Davant la greu situacio divisio en la que en troba Espanya i la Comunitat Valenciana, frut del desafio nacionaliste catala en Catalunya i catalaniste en Valencia, i davant l´anunci de modificacio de la Constitucio espanyola per tal de establir un nou diseny territorial i de financiacio económica que pot perjudicar els insteressos de la Comunitat Valenciana, la Coordinadora ha pres les següents
DECISIONS:
1.- Comunicar a la Delegacio de Govern en la Comunitat Valenciana la celebracio d´una multitudinaria manifestació en defensa de la personalitat valenciana i espanyola del poble valencià i contra la figura dels ilegals "paisos catalans".


2.- Comunicar a l´Ajuntament de Valencia els pormenors de dita manifestacio que afecte a l´ ocupacio de les vies punliques del nostre cap i Casal.
3.- Convidar a totes les entitats adherides o no a esta Federacio per tal de secundar esta iniciativa desde el mon empresarial,  sindical, deportiu, politic, cultural, profesional i festiu per mig de les seues adhesions que podrán dirigir al correu d´esta Coordinadora:coordinadoraentitatsrv@gmail.com

4.- Els slogan de la manifestació serán: ¡SOM VALENCIANS, SOMOS ESPAÑOLES, NO A LOS PAÍSES CATALANES! y como subeslogans los siguientes: “Libertad e identidad”, “Repecte per les nostres tradicions”, “No al plurilisgüisme catalaniste”, “Per una educacio lliure i sense manipulacions”, “En l´escola: valencià i castellà, mai català” i “No a les agressions a les nostres festes i tradicions”.

5.- Fer aplegar a les forces de l´ordre public, Policia Nacional i Guardia Civil el nostre agraïment per la seua dedicacio i entrega en la defensa de la llegalitat vigent.

6.- Establir unes normes per al normal desenroll per a que la manifestacio siga un model d´expressio lliure i pacific,  i en un ambient de reivindicacio civica.

7.- Promoure una campanya publicitaria en rets socials i mijos de comunicacio per tal de donar el maxim resó a esta inciativa, demanant a la societat valenciana la seua implicacio i ajuda en la difusio d´esta convocatoria.

8.- El President de la Coordinadora, Juan García Sentandreu, presentará en roda de prensa als mijos de comunicacio el manifest, normativa, material de campanya i adhesions a la concentracio en lloc i fecha que es comunicará mes avant.


La Federación Coordinadora de Entidades Culturales del Reino de Valencia, convocante de las mes grandes movilizaciones sociales en defensa de la personalidad e intereses de la Comunidad Valenciana desde 1976, HA TOMADO LA DECISSIÓN DE CONVOCAR A TODO EL PUEBLO VALENCIANO A UNA GRAN MANIFESTACIÓN EL PRÓXIMO SÁBADO, 11 DE NOVIEMBRE, A LAS 11.30 HORAS, EN LA PLAZA DE ESPAÑA DE VALENCIA.
Ante la grave situación de división en la que encuentra España y la Comunidad Valenciana fruto del desafío nacionalista catalán en Cataluña y  catalanista en Valencia, y ante el anuncio de la modificación de la Constitución española para establecer un nuevo diseño territorial y de financiación económica que puede perjudicar los intereses de la Comunidad Valenciana, la Coordinadora ha tomado las siguientes
 DECISIONES:
 1.- Comunicar a la Delegación de Gobierno en la Comunidad Valenciana la celebración de una multitudinaria manifestación en defensa de la personalidad valenciana y española del pueblo valenciano y contra la figura de los ilegales "países catalanes".
2.- Comunicar al Ayuntamiento de Valencia los pormenores de dicha manifestación que afecten a la ocupación de las vías públicas de nuestro Cap i Casal
3.- Invitar a todas las entidades adheridas o no a esta Federación para secundar esta iniciativa desde el mundo empresarial, sindical, deportivo, político, cultural, profesional y festivo por medio de sus adhesiones que podrán dirigir al correo de esta Coordinadora: coordinadoraentitatsrv@gmail.com
4.- Los eslógans de la manifestación serán: ¡SOMOS VALENCIANOS, SOMOS ESPAÑOLES, NO A LOS ¡PAÍSES CATALANES! y como  subeslógans los siguientes: “*Libertad e *identidad”, “*Respeto por nuestras tradiciones”, “No al *plurilisgüísmo catalanista”, “Por una *educación libre y sin manipulaciones”, “En la escuela: valenciano y castellano, nunca catalán” y “No a las agresiones en nuestras fiestas y tradiciones”.
5.- Hacer llegar a las fuerzas del orden público, Policía Nacional y Guardia Civil nuestro agradecimiento por su dedicación y entrega en la defensa de la legalidad vigente.
6.- Establecer unas normas para el normal desarrollo con el fin de que la manifestación sea un modelo de expresión libre y pacífico y en un ambiente de reivindicación cívica.
7.- Promover una campaña publicitaria rindes sociales y medios de comunicación para dar el máximo eco a esta iniciativa, pidiendo a la sociedad valenciana su implicación y ayuda en la difusión de esta convocatoria.

 8.- El Presidente de la Coordinadora, Juan García Sentandreu, presentará en rueda de prensa a los medios de comunicación el manifiesto, normativa, material de campaña y adhesiones a la manifestación en lugar y fecha que se comunicará mes adelante.

miércoles, 22 de febrero de 2017

LA PRESENTACIO DEL LLIBRE DE JUAN GARCÍA SENTANDREU ABARROTA ELS SALONS DE L'ASTORIA

NOU LLIBRE DE JUAN GARCÍA: TOTES LES PROVES CONTRA LA MENTIRA CATALANISTA

Mes de 600 assistents a l´acte del President de la Coordinadora d´Entitats
LA PRESENTACIO DEL LLIBRE DE SENTANDREU ABARROTA ELS SALONS DE L'ASTORIA

Mes de 600 persones se donaren cita ahir divendres 17 de febrer en el centric hotel de Valencia, ASTORIA PALACE. El  saló de tapiços se quedà menut per al event. Passades les 8 de la vesprada, en la sala plena, la coa per a accedir al salo aplegava fins el carrer. Mes de 300 eixemplars se vengueren en a penes mija hora i s'agotà la previsio de l'organisacio.

Acompanyat pels periodistes i escritors Jose Javier Esparza i Cristina Segui, l'autor de "totes les proves contra la mentira catalanista" Joan Garcia Sentandreu, pujava a l'estrado per a dirigir-se als presents: "El major de les forces que mou el mon es la mentira i en nostre Regne, la mentira catalaniste està assolant l'esperit i identitat valenciana". El periodiste i escritor Jose Javier Esparza se centrà en la seua critica al nacionalisme catalaniste i la mundialisacio com els principals factors de despersonalisacio de l'identitat valenciana. El periodiste Cristina Segui recordà que Sentandreu fon el lider que organisà les manifestacions multitudinaries de 1997 i 2004 contra el catalanisme a les que concorreron mes de 500 mil valencians i exhortà a l'autor a que el seu nou llibre siga un nou punt d'inflexio per a tornar-mos a movilisar.

Joan García explicà que el seu llibre es una recopilacio de 34 proves o articuls dominicals que proven inequivocament l'independencia i originalitat de la llengua valenciana com idioma propi i varis segles anteriors al catala que resulta ser un dialecte del provençal.

Sentandreu arreplegà el guant de Cristina Segui i digue que se comprometria a movilisar de nou als valencians "si som capaços d'evitar rivalitats i enfrontaments nteressats ya que l'actual govern tripartit simbolisat per les 3 Magues catalanistes, llaiques i republicanes requerixen una resposta popular contundent"
lunes, 12 de octubre de 2015

VALENCIA EN EL DÍA DE LA HISPANIDADHoy 12 de octubre celebramos el día de la Hispanidad marcado por la conmemoración y recuerdo de la conquista de América. Cuenta la leyenda que la Reina Isabel tuvo que empeñar sus joyas para sufragar tan magna empresa pero la verdad no es esa.

13 años antes, Fernando II, rey de Aragón y de Valencia, y V de Castilla, el Católico, vino a Valencia junto con su esposa la reina Isabel de Castilla a jurar los Fueros del Reino de Valencia para lo cual se hospedaron en el Palacio Real que se levantaba desde el siglo X en lo que hoy son los Jardines del Real o Viveros. El Consell de la de la Ciutat salió en pleno a recibirlos en una entrada triunfal por las Torres de Serranos.

Los reyes juraron los fueros como muchos de sus antecesores, en la catedral de Valencia. Era el 11 de octubre de 1479. Todos los estamentos oficiales del reino le juraron fidelidad una vez el rey hiciera lo propio con los Fueros valencianos. Con la unificación de los reinos de España y el nacimiento de España como nación moderna, los Reyes Católicos establecieron la capitalidad en Castilla y crearon virreinatos en cada uno de los reinos de la Corona de Aragón. De esta manera, el Palacio Real de Valencia pasó a ser sede, no sólo de los reyes de España, sino también de los virreyes de Valencia que gobernaran el reino.

En una de las esporádicas visitas que los Reyes Católicos hicieron a Valencia, concretamente en 1489, la reina Isabel la Católica empeñó sus joyas para sufragar la conquista del reino moro de Granada, quedando depositadas en la catedral metropolitana. Aún faltaban 3 años para la conquista de América.

Fue en 1492 cuando la reina, aconsejada por el Escribano de Ración del rey, el valenciano Luis de Santángel, aceptó de este un préstamo de 1.140.000 maravedíes con el que se financió la conquista y descubrimiento de América por Cristóbal Colón.

“Y porque los reyes no tenían dineros para despachar a Colón, les prestó Luis Santángel, su escribano de Ración, seis cuentos de maravedíes, que son en cuenta más gruesa diez y seis mil ducados.[1] “Tomaron prestados los reyes al cavallero valenciano Luis Santangel, escrivano de Ración de la Corona de Aragón”.[2]

Luis de Santangel, el valenciano que financió la conquista del nuevo mundo ante las escaseces de la corona española que seguía empeñada por los costes de la conquista de Granada, consignó en su testamento que, a su muerte (1498) fuera enterrado en el monasterio de la Trinidad de Valencia (junto al Palacio Real) junto a la tumba de su tía, la reina Dña. Maria de Castilla, esposa de Alfonso el Magnánimo.

Extracto ampliado de mi libro "PALAU REAL DE VALENCIA" (2011) Juan García Sentandreu. Fundació Nou Valencianisme.

Foto: Imagen de Luis de Santángel al pie del monumento a Cristóbal Colón en Barcelona
[1] Francisco López de Gomara, Hispania Victrix.
[2] Juan de Mariana, Historia general, libro XXVI cap. III, pág 198, t. IX. Ed. citada Marcos-Miguel. Amberes 1737