miércoles, 28 de julio de 2010

EL DICCIONARI CATALA DE L´ACADEMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA

RAONAMENT I CABREIG: Entre en la web de l´Academia Valenciana de la Llengua (AVL)que ocupa u dels directoris "gva" de la Generalitat Valenciana ya que esta institucio, creada per l´actual govern valencià i adscrita a la Conselleria de Presidencia de la Generalitat Valenciana mos costa als valencianas mes de 700 millons de pesetes a l´any.

No me sorpren pero m´indigna LA CADA DURA d´esta gentola que no coneix ni de crisis ni de retalls i que per anar tres vespraes al mes cobren entre 6.000 i 8.000 euros per "academic" per tal de seguir catalanisant la societat valenciana.

Estos moniatos desvergonyits recomanen com a diccionari institucional de valencià el editat per l´Institut d´Estudis Catalans "catalá-valencià-balear".

Me pareix una vergonya que desde la pagina oficial gva de la Generalitat Valenciana del Sr. Camps se mos humille d´esta manera, es manipule l´historia del nostre poble i s´ultrage l´identitat i la llengua valenciana, molt mes rica i antiga que la llengua catalana que tinguè que esperar mes de 300 anys despres del nostre Segle d´Or de la Llengua Valenciana per a ser algo entre les llengues neorromàniques que lliderà el nostre Regne de Valencia.

0 comentarios:

Publicar un comentario