miércoles, 28 de julio de 2010

NO ES QUE VULLGAM SER MES, PERO TAMPOC MANCO.

"El Gobierno valenciano no ha pensado en ningún momento en reformar el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana para asumir algunas de las competencias que el Tribunal Constitucional reconoce al Estatuto catalán" . La denominà "Clausula Camps" que s´introduí en l´Estatut valencià del 2006 per a poder asumir competencies futures que anaren adquirint atras CC.AA. ha quedat con un mer brindis al sol propi de las demagogia del govern valencià en un afan de ferse en tot el discurs del valencianisme. Ara, Camps ha decidit deixar el nostre sostre competencial per baix d´atres regions mes avançaes como Catalunya, País Vasc o Navarra, algo que, evidentment es contradiu en eixe discurso.
Coalicio Valenciana, en este circunstancies, reclamarà les maximes competencies en materia económica, social i de financiacio, dins del respecte a la Constitucio, i per lo tant, tinguent com a senyera el foralisme constitucional, tot lo que tinguen catalans, vascos, gallecs o navarros, i que esté dins de la llei i aprovat pel Tribunal Constitucional, els valencians tambe el volem. No anem a consentir que mos prenguen continuament el pel. I si Camps i el PP renuncien ad estes compertencies i drets, mosatros, Coalicio Valenciana, no. Lo que no podem admetre es que els que jueguen al chantage nacionaliste i es sentixen menys espanyols, encara, arrepleguen mes que ningú.

0 comentarios:

Publicar un comentario