viernes, 4 de marzo de 2011

“MASCLETADA I MASCLETADES, FIDEUADA I FIDEUADES”

Front als que pensen de que les llengues les fan les universitats o els filolecs hi ha una realitat constant i machacona que es que la llengua es com l´aigua: va per on vol anar i per aixo sempre s´obri cami per on el poble pla vol que vaja. Es aixina de sencill.

A partir dels anys 70 i 80 desde la política s´ha manipulat la llengua al servici d´interessos nacionalistes que miren cap a Catalunya intentant estandarisar l´idioma valencià en una normativa política que l´acostarà al català per tal de defendre que son una mateixa cosa, o que el valencià es, quant manco, un microidioma que pertany als diferents parlars catalans. Tot una gran mentira.

El proces de “normalitzacio” mampres pels socialistes desde 1982 en la Consellería de Cultura ha segut continuat pel PP desde 1995, rematant la faena d´oficialisar el “catala” com a llengua llegal en la Comunitat valenciana per mig de la creacio de la vergonyosa Academia Valenciana de la Llengua (AVL) adscrita a la Conselleria de la Presidencia de la Generalitat Valenciana.

Generalitat, Conselleries i AVL han arrancat oficialment al poble la propietat de la llengua valenciana, apropiantse d´ella i, manipulantla i politiçanla, l´han posat al servici d´interessos aliens.

D´esta manera s´ha arribat a vergonyossos casos d´un parlar estrafalari i antipopular fins al punt de que acepcions populars com VESPRÀ, FIDEUÀ O MASCLETÀ son traduides en l´inclussio d´una “d” intervocálica en el ridicul interes de fer d´estes , expressions mes “cultes”. Ara es diu i es llig “VESPRADA”, “FIDEUADA” i “MASCLETADA”. Horrorós!

En el pas del temps estes coses anirant superantse, pero si vertaderament volem qu´els politics no s´apropien de la llengua popular valenciana, la que mos han ensenyat els nostres pares i agüelos, no debem de baixar la guardia i deixermos avasallar per esta nova casta d´incults que dominant el llenguage l´unic que volen es manipular la voluntat d´un poble.

Yo, demà anire a la MASCLETÀ en el poble. La “mascletada” es cosa d´ ells.

PS: I si voleu “fideuada” puncheu aci: http://ca.wikipedia.org/wiki/Fideuada.
I que vos aprofite!

0 comentarios:

Publicar un comentario