martes, 1 de marzo de 2011

POETA I CAVALLER

El 3 de Març conmemorem el naiximent de Ausias March (1397-1459), el Petrarca valencià, Princip dels poetes valencians del sigle d´Or de la llengua valenciana. La seua obra poetica es resumix en 148 poemes, monuments de la lliteratura en llengua valenciana, que integren mes de 10.000 versos.

Sa obra es dividix en: Cants d'amor, Cants de Mort, Cants Morals i Cants Espirituals. Cants d'Amor es sa "opera prima", la lluita entre l'amor ideal i l'amor carnal.

Una cosa que molta gent desconeix es que està soterrat en la seu o catedral de Valencia, just a la entrà per la porta de l´Almoina, que està front al Palau Arquebisbal. (fotografia).

Tots els 3 de Març a les 12 del mig dia, uns quants valencianistes acodim, junt al Grup d´Accio Valencianista i Coalicio Valenciana, per a rendirli un sencill homenage.

0 comentarios:

Publicar un comentario