lunes, 25 de abril de 2011

CUIDADIN EN LES CONFUSIONS I LES TRAMPES.


Hi ha una formacio politica autodenominà UNITS X VALENCIA que fa una crida al vot valencianiste. UxV ya es presentà, simulant la marca d´Unio Valenciana, en les pasaes eleccions del 2007 i tragueren vora de 2.000 vots en tota la Comunitat. Dins de les seues files es confundixen antics membres ...d´Unio Valenciana i gent independentista que demana l´unio en el partit BLOC catalaniste. Encara que utilisen la Real Senyera com a trapa o parany, la seua forma d´escriure en català en l´ortografía de la catalanista AVLL i la seua participa en l´acte de final de campanya de Convergencia i Unio en Barcelona, precisament junt a l´atre partit catalaniste valencià, el BLOC, deixa clara quina es la seua tendencia i dependencia. En la foto es veu al President de ONV-UNITS X VALENCIA, Carles Choví junt als representants del Bloc, Pere Palés, i Enric Morera, i el Secretari General de Convergencia Democratica de Catalunya i President de la Generalitat Catalana, Artur Mas, a la dereta i agarrant a Chovi (precisament) en l´acte de clausura de campanya del partit català en Barcelona el pasat mes de Novembre.

0 comentarios:

Publicar un comentario