jueves, 14 de abril de 2011

IMPORTANT COMUNICAT DE LA COORDINADORA D´ENTITATS

FEDERACIO COORDINADORA D´ENTITATS CULTURALS DEL REGNE DE VALENCIA*

Ciutat de Valencia, 13 d´abril de 2011

Davant la convocatoria de COALICIO VALENCIANA d´una manifestacio per al proxim disabte, 16 d´Abril a les 12 hores en la Plaça de Sant Agusti de Valencia en el motiu de respondre a les ofenses i provocacions inferides a la cultura i identitat valenciana de la mà de la catalanista Accio Cultural del “Pais Valencià” i del cantant catalá “LLuis Llach” que manifestà que la seua presencia en Valencia junt ad atres catalans tenia com a finalitat “defensar els signes d´identitat catalans de la personalitat valenciana”(sic), esta Federacio Coordinadora d´Entitats Culturals del Regne de Valencia vol manifestar publicament lo seguent:

PRIMER.- Que recolça al 100% l´inicitiva de Coalicio Valenciana i es suma, en el maxim interes de tindre un gran exit de convocatoria, a esta manifestacio de defensa de lo valencià ya que les injerencies i pressions des d´estaments oficials catalans per tal d´obtindre l´autorsacio del govern valencià d ´un canal per a les emissions de la televissio de la Generalitat catalana en Valencia son del tot punt inadmisibles. Esta Fedreacio Coordinadora demana, exigix al govern de la Generalitat Valenciana que, salvant el dret a la llibertat d´expressio i d´informacio, de cap manera autorise i llegalise les emissions de la TV3 que desde fa 20 anys han segut una constant en la nostra Comunitat pese a la seua illegalitat. La pasivitat dels diferents governs valencians i el retras en el tancament de dites emissions ilegals han segut i son un manifest acte de covardia i complexe politic i un humillant agenollament davant els intents d´unificar i fer arribar al nostre poble l´informacio en una llengua aliena.

SEGON.- La Federacio Coordinadora d´Entitats Culturals del Regne de Valencia repudia i rebuja en contundencia la falta de rigor politic i administratiu per part de les nostres autoritats que, llunt d´exigir el compliment de la llegalitat vigent, donen ale a entitats catalanistes que servixen a interessos antivalencians com la repetida Accio Cultural del Pais Valencia que no a soles no defen la personalitat idiosincrasia de la cultura i llengua valenciana sino que s´ha convertit en un gran negoci del catalanisme i de les persones que l´encapçalen.

TERCER.- La presencia del cantant soberaniste LLuis Llach al crit de “defensar els signes d´identitat catalans de la personalitat valenciana” (sic) supon una provocacio i un greu insult a la nostra personalitat i als nostres signes historics i genuins, sigles i sigles anteriors a la cultura catalana, que mai podra denfendre, com pot el nostre Regne de Valencia, el tindre un sigle d´or i un esplendor lliterari anterior i superior als condats catalans que, fins al segle XIII, encara perteneixien a l´estat francés.

QUART.- Esta Federacio Coordinadora d´Entitats Culturals del Regne de Valencia demana a tota la societat valenciana que senta l´orgull de pertanyer a una terra i a un poble milenari com el nostre, que es sume en enstusiasme ad esta manifestacio i que, en families sanceres, vinguen a compartir junt a mosatros i a COALICIO VALENCIANA una jornà de defensa de lo valencià en la seguretat de que totes estes iniciatives son determinants per a que la nostra clase politica senta de prop la veu i clam d´un poble que a soles vol viure en pau i orgull la seua identitat i personalitat valenciana, sense provocacions catalanistes ni renuncies politiques.• La Federacio Coordinadora d´Entitats Culturals del Regne de Valencia aglutina a mes de 60 entitats culturals de Valencia, Castelló i Alacant i es fundà en 1976 per a defendre la personalitat valenciana, la seua cultura i llengua valenciana i els seus simbols historics.

0 comentarios:

Publicar un comentario