martes, 24 de mayo de 2011

¿UN 15-M VALENCIANISTE?

Vinga....Avant! yo no dec de tutelarho, de cap manera. Han de ser els jovens els que es tiren al carrer. Necesitem un 15-M valencianiste. Si no, no serà.

1 comentarios:

Juan, no sé lo que teniu pensat fer pero unes semanes ans de les elecions un familiar meu, panca y del psoe, al dirli yo la llastima que em donava que, en lo treballador y fanatic que es del seu partit y tot lo que fa per ell, no haguera eixit valencianista y poder tindrelo en el nostre Partit, treballant per CV, em va respondre que el nostre partit de aci a dos anys ya no existiria.

No li heu vaig discutir perque les coses estan fotudes pero no puc consentir que tinga tanta rao. No podem tancar la nostra marca, debem deixar al partit al ralenti y no gastarmos mes dines en manifestacions y demes pero tenim que deixarlo obert. Estes eleccions han segut molt especials y mosatros poc teniem que fer. Tenim que resistir, som lo unic que hi ha.

Yo vullc continuar y seguir fent tot lo que puga y mes, com he fet hasta el dia de hui y no em puc creure que tu abandones.

Publicar un comentario