miércoles, 19 de octubre de 2011

L´AUTORITAT MORAL DE L´HONRADEA.

Vullc rendir un sencill homenage a un home que mos ha deixat estos dies: Paco Roca Orts, l´alguasil del  milenari Tribunal de les Aigües, recordant la nostra milenaria institucio de justicia. Tribunal de les Aigües de la Vega de Valencia es la mes antiga institucio de justicia existent en Europa i es reconegut com a model de justicia basat en l´honradea dels seus membres, tots ells, llauraors de les seues terres que reguen les huit sequies de la Vega de Valencia. El meu plorat mestre en l´asignatura d´amar i defendre a Valencia, D. Vicent Giner Boira, lletrat de l´institucio, argumentaba que els seus membres no son llegues en dret, puix, si be es cert que no son persones de formació juridica, no son desconeixedors del dret que han d'aplicar, basat en unes ordenances  transmesses de generacio en generacio que dominen a la perfeccio i que constituïxen el corpus juridic pel qual es rig cadascuna de les Comunitats de les Sequies (les seues tandes de rec, les obligacions de neteja de canals i sequies, pagament d'aportacions per a despeses generals de la Comunitat,...). Tot aixo explica la seua autoritat moral, la seua pervivencia, el respecte que es te a les seues sentencies, sempre acatades fins al punt que no ha segut mai necessari acodir a la jurisdicció ordinaria per al compliment de les mateixes.  Lo que demostra que, per damunt de l´inteligencia i del poder, es deu de valorar l´autentica autoritat moral que dona l´honradea de les persones i que es lo que fa que les coses siguen respectades i perduren a lo llarc del temps.

0 comentarios:

Publicar un comentario