martes, 13 de diciembre de 2011

Opcions valencianistes. per Juan García SentandreuNo estic d´acort en aquells que pensen que´l valencianisme te, encara hui,  opcions reals d´entrar en les institucions. Tenim un poble maninfot que sempre vota en clau d´utilitat. Mentimentres no tingam mijos de comunicacio, una burguesia compromesa i un poble concienciat, no farem res.
1.- PRIMER. No mos enganyem, l´associacio d´empresaris AVE, controlá per Sr. Juan Roig, amo de Mercadona i amic del Bloc, te un pes molt important i el seu recolçament es imprescindible per a tindre opcio.  A Coalicio mos tancaren les portes.
2.- SEGON.  Els mijos de comunicacio treballen per al poder quel´s financia en publicitat institucional. El tancament de portes i difamacio publica de LAS PROVINCIAS mos negá ser viurtuals optants a rebre el vot valencinaiste. EL MUNDO, LA COPE... tots reivindiquen el vot valencianiste per al PP, inclus Lo Rat penat i la RACV.  Canal 9 es una maquina de manipulacio social colectiva.
3.- TERCER. La societat valenciana, per desgracia, está molt contenta en el PP de manera conscient i inconcient. El valencianisme sociologic no te res que vore en el nostre. La gent no sap que es l´AVL ni la RACV ni de llunt. La gent asimila catalanisme en Catalunya, Carod Rovira. No te ni conciencia de que el Bloc es catalaniste. La majoria pensa que son valencianistes. Canal 9 i el PP colabora en la difussio d´esta mentira.
4.- El 12 de novembre de 2005 Coalicio tingue en les seues mans la primera de les 5 enquestes que va fer. Ahi estan els resultats de l´enquesta que va ser confirmá per la segon i tercera abans de les eleccions del 27 de Maig de 2007. Sempre el mateix resultat en les 3 enquestes. ¿Voleu saber qué es lo que dien? Exactament lo mateix que passá el 27 de Maig. En Coalicio, per molt que mos dolguera, sabiem que no teniem opcio. Les enquestes sempre mos han dit que el valencianisme podría renaixer sempre vinculat a la perdua del poder el PP i del control dels mijos de comunicacio. I s´aventuraren a dir que sería, en principi, a partir del 2.015.
Este dato es conegut per la gent que estaba en el Consell Foral, consta en les actes. Aixina de dur. I encara i tot que teniem eixes enquestes, NO MOS LES CREIEM i el nostre entusiasme mos dugé a seguir avant i seguir posant diners. El 12 de Decembre de 2005, en el acte del Congres Foral en el palau de Congressos ya sabiem que el valencianisme estava mort. Tot lo que es va fer despres es anar, poco a poc, amortisant lo tret: 23 regiduries, seus...
5.- Cada u pot, en eixercici de la seua llibertat, creure i opinar lo que vullga, pero les coses son molt mes complicaes que lo que u puga pensar, deduir i intuir. Pero es molt mes complicat. Els estudis que varem encomanar i qu´eren demoledors per a les nostres esperançes mos costaren 10.000 euros cada u i varen ser fets per experts d´ambit nacional i universitari. La seua credibilitat vingué avalá pel seu prestigi i, per desgracia, pels fets i resultats. Desapareguda Coalicio i Unio Valenciana, en les pasaes eleccions, el progressiste Chovi i la seua Units x Valencia tragueren 2.000 lo que testimonia l´inexistencia de vot valencianiste per molt progre i nacionaliste que es siga.
6.- El partit valencianiste que mes vots ha tret en les ultimes eleccions autonomiques va ser Coalicio Valenciana front a esta opcio "progressista, nacionalista i valencianista" en una diferencia de 3 (9.000) a 1 (3.000). http://resultados.elpais.com/elecciones/2011/autonomicas/17/index.html
7.- El valencianisme te que renaixer pero tenen que donarse les circunstancies adequades i, mentimentres, seguir lluitant en el GAV i les entitats fins a que arribe el moment en el que els tecnics mos diguen que ya mos toca. I no deixarmos, de nou, guanyar pel cor i la sanc valencianista que está tan llunt de la sanc d´horchata que te la nostra desagraida i inconcient societat valenciana.

0 comentarios:

Publicar un comentario