miércoles, 7 de marzo de 2012

DICCIONARI DIFERENCIAL LLENGUA VALENCIANA-CATALÁ-CASTELLÁVaig a anar penjant les "veus" diferencials entre el valenciá-catalá i el castellá. Algu pensará que hi han erros perque estan acostumats ad alguna de les paraules que estan en la columna de "catalá". El proces d´inmerssio, de standarisacio i unificacio llingüistica consistix en fer pensar que estes paraules son genuines valencianes quan, la veritat, es que han segut suplantaes a lo llarc d´estos ultims 50 anys per termes catalans. Esta tarea ha segut duta a terme per la manipulacio politica entre les adminsitraciones valencianes i catalanes, en connvivencia en Universitats, Institut d´Estudis Cataláns i Academia Valenciana (?) de la Llengua). Una prova d´esta "catalanisacio" del valenciá está en la web de la Academia Valenciana (?) de la Llengua i l´enllaç al diccionari que recomana: http://www.avl.gva.es/enlla-os.html


Diccionario de la letra : A (1)

Llengua Valenciana-Català-Llengua Espanyola
A pesar de - Malgrat de / A desgrat de - A pesar de
Abadejo / Bacallar - Bacallà - Bacalao
Abaixador - Parador - Apeadero
Abajocat - Calçasses / Bragasses - Buenazo / Calzonazos
Abaniste - Ebenista - Ebanista
Abastidor - Abastador - Abastecedor
Abastiment - Abastament - Abastecimiento
Abastir - Abastar - Abastecer
Abdós - Ambdós - Ambos
Abedull - Bedoll / Beç - Abedul
Abeller / Colmener - Abellaire - Colmenero
Abocastre - Gavina gran - Gaviota grande
Aborronador - Esborronador - Espeluznante
Aborronador - Esgarrifós - Estremecedor
Aborronament - Esgarrifança - Estremecimiento
Aborronar - Esborronar - Espeluznar
Aborronar - Esgarrifar - Estremecer
Abraç - Abraçada - Abrazo
Abreviar - Abreujar - Abreviar
Abstraure - Abstreure - Abstraer
Acaçar - Empaitar - Alcanzar
Ací - Aquí - Aquí
Acidea / Agrea - Acidesa / Acidat - Acidez
Acontényer / Ocórrer - Esdevenir - Acontecer
Acontenyiment - Esdeveniment - Acontecimiento
Acovilar / Arracerar - Aixoplugar - Guarecer
Actualisació - Actualització - Actualización
Acurçar - Escurçar - Acortar
Acurtada - Escurçada - Acortamiento
Acurtament - Escurçament - Acortamiento
Ademés - A més - Además
Adinsar - Endinsar - Adentrar
Adolir - Emmalaltir - Adolecer
Afaenat - Enfeinat - Afaenado
Afanar - Pispar - Mangar
Afanyar - Apressar - Apresurar
Afonament - Enfonsament / Ensorrament - Hundimiento / Derrumbamiento
Afonar - Enfonsar - Hundir
Aforcar / Penjar - Enforcar - Ahorcar
Agafader - Aferrall / Agafador - Asidero
Agarrador - Agafador - Tirador / Agarrador / Agarradero
Agarrar - Agafar - Agarrar/ Coger
Agarrat - Garrepa / Gasiu - Tacaño
Agranar - Escombrar - Barrer
Agravi - Greuge - Agravio
Agrunsar - Gronxar - Columpiar
Aguaitar - Abocar - Asomar
Agudea - Agudesa - Agudeza
Agullat - Calàbria - Colimbo
Agulló - Fibló - Aguijón
Ahuc / Udol / Ganyit / Clapit - Udol - Aullido
Aiguada / Arruixada / Alaboc - Xàfec / Aiguat - Aguacero
Aigüera - Ambornals / Claveguera - Alcantarilla
Aïna / Utensili / Atifell - Eina - Utensilio
Aixadeta / Lligonet - Aixadó - Azadilla
Aixardor - Xardor - Sed ardorosa
Alacrà / Escorpió - Escorpí - Escorpión
Aladre / Llaurat - Arada / Llaura - Arado
Albargina - Albergínia - Berenjena
Albarginera - Alberginiera - Berenjenera
Albarzer / Romaguera - Esbarzer - Zarza
Albarzerar - Bardissa - Zarzal
Albelló - Clavegueró - Albañal / Arbellón
Alborcer / Alborç - Arboç - Madroño

0 comentarios:

Publicar un comentario