sábado, 17 de marzo de 2012

Una oportunitat per a defendre lo valencià.


¿Per qué és tan diferent eixa "llengua valenciana" que ensenyen als chiquets en les escoles, instituts i universitats, de la que sempre ham sentit i ham deprés de pares, yayos o familiars ?

 Perque lo que s'ensenya als chiquets en les escòles no és el genuí idioma valencià parlat per la majoría de valencians, sino un artificial  valencià brutalment catalanisat al que enganyosament presenten com "valencià cult o ben parlat" en el que vòlen substituir al verdader idioma valencià (huí en día discriminat baix el nòm despectiu de "valencià mal parlat").

 L'idioma valencià que parlem històrica i tradicionalment els valencians és la verdadera i corrècta Llengua Valenciana i lo que obliguen a estudiar en les escòles és una burda manipulacio politics producte d´una maniobra d´estandarisacio i unificacio en el català que no l´ha parlat  ningun valencià en ningun pòble de la Comunitat Valenciana.

La finalitat última de l'ensenyança d´este  "català avalencianat" és confondre al pòble valencià per a que crega que l'idioma que parla és el mateix que el català, que forma part del mateix diasistema llingüistic naixcut a rel de la conquestra de Valencia en 1238 i de la seua falsa colonisacio.

Totes les proves que estem aportant per a demostrar que ni esta conquesta ni esta colonisacio en va dur a terme es per a compendre que estem baix una gran mentira histórica, una mentira que te el mateix orige que l´actual proces de suplantacio de la antiga i genuina llengua valenciana parlà pels nostres pares i agüelos.

Per aixo hem d´apendre a combatre estes dos falsetats. El valenciá no prové del català perque el valencià es anterior a la Conquesta del rei Jaume I en 1238 en la que no participaren mes que una minoría de soldats de lo que segles despres seria Catalunya i que parlaven una llengua romanç derivà del provençal o llemosí. I hem d´apendre a combatre que la llengua que mos impossen en les escoles, adminsitrracio i Canal 9 es un barrejat de valencià i catalá, manipulat politicament per  tal de fer creure a la societat que l´autentic valencià no es el popular i tradicional codificat per la Real Academia de Cultura Valenciana desde 1915 sino el que s´utilisa en estos mijos i que es el “valencià cult” i “sense faltes” de la novedosa i politica “Academia Valenciana de la Llengua” recentment codificat en 2005.

Els valencias tenim una oportunitat de triar entre la veritat del nostre poble i la nostra i genuina llengua valenciana respalà per la tradicio d´una llengua independent i propia dels valencians, o per una atra naixcuda en els laboratoris politics d´una nacionalisme que vol fer de la llengua un vehicul d´enfrontament i divissio per tal de crear una nova nacionalitat política naixcuda en una falsa “unitat de la llengua”.

Per aixó el tema de si es un valencià o atre, o si es valencià o català no es un tema banal. Està, no a soles en joc, l´identitat propia i singular de la llengua i de tot el poble valencià dins d´una realitat histórica, sino tambe si algu vol suscriure el joc polític d´un nacionalisme desfassat que vol trencar l´unitat constitucional que´es l´expressio d´un pasat d´una nació que no te res que vore en la falsa nació catalana de la que mos volen fer part als valencians.

0 comentarios:

Publicar un comentario