domingo, 3 de marzo de 2013

HUI, 3 DE MARÇ ES EL DIA DE LA LLENGUA I CULTURA VALENCIANA.
HUI, 3 DE MARÇ ES EL DIA DE LA LLENGUA I CULTURA VALENCIANA.

Coincidint en l´anversari de la mort del poeta valencià, Ausias March, els valencianistes celebrem el dia de la cultura valenciana, una data que a molts dels valencians sel´s pasará per damunt per culpa de l´escasa rellevancia que la politica li vol donar ya que es el dia en que mosatros reivindiquem l´independencia, genuitat i singularitat de la llengua valenciana.

En un temps en que lo que es fomenta es l´uniformitat i l´estandarisacio del valencià i el català com a llengua "comuna" per a lo que ells diuen "paissos catalans", el mensage del  3 de Març es sembla al crit del Palleter quan exigia la llibertat i respecte per a lo nostre, llunt de mentires historiques i llingüistiques que lo que fan es manipular a tot un poble i posarlo al peus i servici del nacionalisme catalaniste.

0 comentarios:

Publicar un comentario