domingo, 2 de junio de 2013

LA GRAN FESTA DEL CORPUS EN VALENCIA


LA GRAN FESTA DEL CORPUS EN VALENCIA

La Festa del Corpus Christi es una celebració religiosa anual que te lloc en Valencia desde el segle XIV (1355) fins a l´actualitat. Es va considerar la "Festa Grossa" o "Festa Gran i Principal de la Ciutat". Valencia oferix actualment una serie d´actes en la mateixa expressio dels ritos migevals.

Quan en 1263 el Papa Urbano IV instituí la festa del Corpus Christi per mig de la bula "Transiturus hoc mundo", esta s´extengué rapidament por tota la cristiandat.

Desde l´institucio de la festa, es celebraba una provessó, pero en lo principi es denominava "claustral" perque es fea dins de les iglessies. El bisbe de Valencia (1348 - 1356) Hugo de Fenollet, el 4 de juny de 1355 promogué, d´acort en lo cabildo catedralici, jurats de la ciutat, el Justicia i prohomes de Valencia, la creacio d´una provessó que recorreguera la ciutat, en la que el Santísim Sacrament i la seua Custodia foren acompanyaes per les autoritatas civils, militars i eclesiastiques de la ciutat i Regne de Valencia:

“general e solemnial processó sia feta, en la cual sien e vajen tots los clergues e religiosos e encara totes les gents de la dita ciutat” .

0 comentarios:

Publicar un comentario