martes, 10 de diciembre de 2013

LA FOTO QUE LO DICE TODO


VERSIO EN VALENCIÀ
VERSIÓN EN CASTELLANO

LA FOTO QUE HO DIU TOT, es l'image de la complaent entitat Lo RAT PENAT i del seu President, Enric ESTEVE -beneficiari de tantes prebendes i canongies del poder establit- cap a la Consellera d'Educacio, MARIA JOSE CATALÁ, la responsable academica actual de l'adoctrinament i catalanisacio de nostres fills en els coleges valencians.

Lo RAT, que renuncià al puesto preeminent en la cimera dels nostres estandarts i passà de la seua ferocitat a ser el merla que trina i refila en els actes i salons  del totpoderos PP valencià, invita a la responsable educativa a la seua seu per a que seguixca humiliant al valencianisme i ultrajant a nostra cultura i identitat valenciana.

Per a que quedara clar, i llunt de prometre que eliminaria la vergonyant Academia Valenciana  de la Llengua (AVL) creà per ells per a oficialisar el català en la nostra terra al son d'un dictamen que aprovà l'enormitat de que ”valencià i catala son la mateixa llengua” (articul 6/ 9-2-2005), ara diu que van a crear una nova assignatura per a que nostres fills sapien que son “ELS BOUS al CARRER”, la “MOIXARANGA” o “el MISTERI D´ELIG” pero que no pot prometre que siga en valencià “i no en català perque els professors i les editorials gogen de llibertat de catedra”. Aixo, Sra. Consellera d'Educacio es, ademes d'una pressa de pel i una excusa barata, simple i planament mentira, i darrere d´ella a soles s'amaga el fracas i renuncia del seu govern a defendre l'historia i la veritat del poble  valencià.
____________________________________________________________________

LA FOTO QUE LO DICE TODO, es la imagen de la complaciente entidad Lo Rat Penat y de su Presidente, Enrique Esteve -beneficiario de tantas prebendas y canonjías del poder establecido-  hacia la Consellera de Educación, Maria José Catalá, la responsable académica actual del adoctrinamiento y catalanización de nuestros hijos en los colegios valencianos.

Lo Rat, que renunció al puesto preeminente en la cimera de nuestros estandartes y pasó de su ferocidad a ser el mirlo que trina y gorjea en los actos y salones  del todopoderoso PP valenciano, invita a la responsable educativa a su sede para que siga humillando al valencianismo y ultrajando a nuestra cultura e identidad valenciana.

Para que quedara claro, y lejos de prometer que eliminaría la vergonzante Academia Valenciana  de la Lengua (AVL) creada por ellos para oficializar el catalán en nuestra tierra al son de un dictamen que aprueba la enormidad de que” valenciano y catalán son la misma lengua” (artículo 6/ 9-2-2005), ahora dice que van a crear una nueva asignatura para que nuestros hijos sepan que son “els bous al carrer”, la “moixaranga” o “el Misteri d´Elig” pero que no pude prometer que sea en valenciano “y no en catalán porque los profesores y las editoriales gozan de libertad de cátedra”. Eso, Sra. Consellera de Educación es, además de una tomadura de pelo y una excusa barata, simple y llanamente mentira, y tras ella sólo se esconde el fracaso y renuncia de su gobierno a defender la historia y la verdad del pueblo  valenciano.

0 comentarios:

Publicar un comentario