jueves, 15 de diciembre de 2011

NO ME JUBILE


Encara tindré qu´esperar per a jubilarme.

JUAN GARCIA SENTANDREU, NOU PRESIDENT DE LA FEDERACIO COORDINADORA D´ENTITATS CULTURALS DEL REGNE DE VALENCIA

Nota de Prensa
... 15 de decembre de 2011

La Coordinadora d´Entitats Culturals del Regne de Valencia, federacio cultural d´associacions valencianistes creá a finals dels anys 70 i que en l´actualitat aglutina a mes de 50 organisacions de Valencia, Alicant i Castelló, procedí ahir a la renovació de la seua Junta Directiva nomenant nou president de l´entidad a Juan García Sentandreu.

Junt a Sentandreu estará el president del Grup d´Accio Valencianista, Manuel Latorre Castillo, que ostentará el carrec de Vicepresident 1º, el president d´Identitat per Castello, Victor Boné, que ostentará el carrec de Vicepresident 2º, aixi com como el conegut escritor alacantí i representant del Patronato Histórico Artístico de Elche, Josép Payá, que ostentará el carrec de Vicepresident 3º.

La Coordinadora adoptá esta decisió per unanimitat, especialmente despres d´analisar el curriculum valencianiste i de servici a l´entidad que a lo llarc de tant de temps realisá Sentandreu que, com recordarem, fou secretari general fins a la seua incorporació a Coalicio Valenciana, i va ser l´artífex i promotor, en estos anys, de les movilisacions mes importants que s´han realisat en el Regne de Valencia en defensa de l´identitat cultural del Poble Valenciá i de la seua llengua valenciana.

Sentandreu plantejá a l´Asamblea un programa modest i realiste davant la situació actual que está atravesant el valencianisme cultural, pero, al´hora, de resistencia front a aquells que busquen desesperadament l´unitat lingüística i la seua homologació normativa a la catalanista Academia Valenciana de la Lengua, en clara referencia a les ultimes informacions respecte als posible acostament a la AVL que s´está propiciant desde sectors de la RACV i Lo Rat Penat.

Entre les propostes inmediates que llançá Sentandreu está la recuperació per al valencianisme cultural de la Gala de la Llengua Valenciana, com a referent intelectual i de reconoconeiximent de l´idioma valenciá, aixi com o l´edición impresa de les Conclusions del II Congres de la Llengua Valenciana, como contrapunt front als que busquen el seu acomodo en el catalanisme.

1 comentarios:

Enhorabona Juan, sempre al teu costat

Publicar un comentario